Αναζωογόνηση της γεωργίας

Μαγνητικό νερό επιτρέπει σε αγρότες να μεγαλώνουν
περισσότερο χρησιμοποιώντας λιγότερο.
Για όλους στην γεωργία.

Οφέλη από τη χρήση μαγνητικού νερού στην καλλιέργεια

Η μαγνητική επεξεργασία νερού στην καλλιέργεια είναι η κύρια πτυχή της χρήσης των
μαγνητικών τεχνολογιών στην καλλιέργεια και στη γεωργία εν γένει.

+40% έπιπλέον παραγωγή

Εξασφαλίζουμε τουλάχιστον 25% αύξηση
της παραγωγής και μείωση της περιόδου βλάστησης κατά 20 ημέρες.

προϊόντα υψηλής ποιότητας

Τα προϊόντα σας θα έχουν καλύτερη όψη και γεύση, καθώς και θα έχουν διπλάσια διάρκεια ζωής, επιτρέποντάς τους να εξασφαλίσουν τιμές υψηλής ποιότητας.

25% - 30% μείωση σπόρων

Σε συνδυασμό με την ξεχωριστή επεξεργασία των σπόρων κατά την σπορά, ενεργοποιείται το γένος των σπόρων που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος φυτεύσεων ανά στρέμμα.μείωση λιπάσματος έως 50% ή να εξαλειφθεί τελείως

Υγιέστερα φυτά χρειάζονται λιγότερη βοήθεια για να αναπτυχθούν και έχουν καλύτερη ικανότητα να συλλέγουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Είναι επίσης πιο ανθεκτικά σε ασθένειες, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 20% λιγότερα φυτοφάρμακα.

30% - 50% μείωση κατανάλωσης νερού άρδευσης

Αδρανοποιεί τα άλατα μέσω διαδικασίας φυσικής αφαλάτωσης και επιτρέπει σε φυτά να κάνουν καλύτερη χρήση του νερού που θα έχει χαμηλότερο και πιο σταθερό PH καθώς και χαμηλότερη αγωγιμότητα.ΣΠΙΜΑΓ - λύση για το σπίτι

    Λήψη φυλλαδίου

Φυλλάδιο για τη γεωργία

    Λήψη φυλλαδίου

Τεχνολογία αλλαγής καιρού

    Λήψη φυλλαδίου

Λειτουργεί με όλων των ειδών τα νερά - σκληρά, ποταμών, πηγαδιών, γεωτρήσεων

Μπορούμε να ποτίσουμε με αφαλατωμένο νερό, νερό χαμηλής ποιότητας όπως και επίσης με υφάλμυρο ή αλμυρό νερό μέχρι και 6.000 ppm για να παρέχει τα προαναφερθέντα οφέλη και να αναπτυχθούν καλλιέργειες σε παλαιότερα μη χρησιμοποιήσιμη γη.

Χρήσιμο σε περιοχές όπως τα νησιά που χρησιμοποιούν νερό από τεχνητή αφαλάτωση. Η αυξημένη ποιότητα του νέρου μέσω καλύτερης δομής καθιστά το έδαφος ευνοϊκότερο για τα φυτά να αναπτυχθούν χωρίς ασθένειες.

Τυπικό προϊόν (4 ιντσών)

 • Φιλικό προς το περιβάλλον
 • 10 χρόνια εγγύηση
 • Δεν χρήζει συντήρησης
 • Λειτουργεί χωρίς ρεύμα

Είδη μαγνητικής επεξεργασίας

Άθροισμα λύσεων μαγνητικής επεξεργασίας στη γεωργία αποτελείται από πέντε μέρη.

Επεξεργασία νερού

Όταν ποτίζετε και αρδεύετε με μαγνητικό νερό, δηλαδή νερό περασμένο από συσκευή μας μαγνητικής επεξεργασίας, μπορείτε να απολαμβάνετε όλα τα σχετικά οφέλη.

Η συσκευή αυτή κάνει για θερμοκήπια, κτηνοτροφία και για υπαίθριες καλλιέργειες.

Επεξεργασία σπόρου

Για να αυξήσετε τα αποτελέσματα, και ειδικά όσον αφορά το όφελος να χρησιμοποιείτε μείων 30% σπόρο κατά την σπορά, πέραν από την μαγνητική επεξεργασία νερού, συνιστάτε να περνάτε το σπόρο από ειδική συσκευή (μικρή η μεγάλη), διαθέσιμη σαν υπηρεσία πανελλαδικά.

Επεξεργασία προϊόντων

Συσκευαστήρια λαχανικών και φρούτων,
μπορούν να διπλασιάσουν η και να τριπλασιάσουν σε ιδανικές συνθήκες το χρόνο ζωής και την φρεσκότητα των προϊόντων τους, περνώντας τους μέσα από μαγνητική επεξεργασία.

Επεξεργασία νερού
κατά παραγωγή

Επεξεργασία νερού είναι η βάση παντός.
Ειτε πρόκειται για νερό με το οποίο πλένετε τα προϊόντα η το νερό στο κύκλο παραγωγής, η επεξεργασία του έχει οφέλη υγείας & οικονομίας.

Επεξεργασία κατά Παραγωγή

Κατά παραγωγή διάφορων ειδών προϊόντων κατανάλωσης μετέπειτα από το στάδιο της γεωργίας, η μαγνητική τους επεξεργασία στο εργοστάσιο η εκτός δίνει επιπλέων οφέλη.

Μείωση βακτηρίων στο γάλα 40%, αυξημένη ποσότητα γεύσης και διατηρήσει των θρεπτικών ουσιών. Χαμηλώνει την οξύτητα ελαιόλαδου κατά 15%, επιτρέπει μεγαλύτερο διάστημα από
συλλογής μέχρι παραγωγή. Ο οίνος αποκτά πολύ καλύτερη οσμή και γεύση, και διατηρείτε στο ψυγείο για τριπλάσιο χρονικό διάστημα.

Πώς λειτουργεί η μαγνητική επεξεργασία

Παρακάτω είναι μια απεικόνιση της βασικής αρχής της μαγνητικής επεξεργασίας και αποτελεί μια εξαιρετικά απλοποιημένη εκδοχή του τι συμβαίνει.

Περίληψη

Πριν από ανθρώπινη παρέμβαση, ο πλανήτης γενικά είχε πάνω κάτω ισορροπημένο μαγνητικό πεδίο και το νερό είχε μια φυσική δομή ελεύθερης ροής, τόσο υγιής όσο και καλής ποιότητας.

Καθώς ξεκινήσαμε την κατασκευή κτιρίων και την βιομηχανιά, τα πάντα από υποδομές μέχρι οχήματα, τα μαγνητικά πεδία πολλαπλασιάστηκαν και σήμερα υπάρχει σχεδόν απεριόριστη ποσότητα τοπικών μη ισορροπημένων πεδίων γύρω μας, καθιστώντας ολόκληρο το μαγνητικό πεδίο του πλανητή μας ελαττωματικό.

Ποιότητα νερού

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανθρώπινης δραστηριότητας, ρύπανσης και του γεγονότος ότι το νερό υφίσταται μαζική επεξεργασία καθώς ωθείται και σπρώχνεται ακέραια μέσω της δημόσιας υποδομής ύδατος, έχει χάσει τη φυσική της δομή και συχνά είναι μολυσμένο.

Περαιτέρω, αυτά τα μόρια έχουν συνδεθεί μαζί για να σχηματίσουν συστάδες τα οποία λόγω του μεγέθους τους είναι ανίκανα να διεισδύσουν σε ένα κύτταρο ενός ζωντανού οργανισμού, μειώνοντας έτσι σημαντικά την παροχή θρεπτικών ουσιών και την επίδραση ενυδάτωσης.

Μαγνητική επεξεργασία

Το νερό αποτελείται από μόρια H₂O τα οποία
είναι δίπολα - μικροί ειδικοί μαγνήτες, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με λεγόμενους δεσμούς υδρογόνου και δημιουργούν τη δομή του νερού.

Καθώς το νερό διέρχεται από ένα μαγνητικό πεδίο τα σωματίδια επηρεάζονται από τη δύναμη Lorenz, και συμβαίνει μια μετάβαση φάσης δεύτερης τάξης, μεταβάλλοντας απότομα όλες τις φυσικές ιδιότητες του νερού και τη συμπεριφορά του, καταστρέφοντας έτσι τις συστάδες και αποκαθιστώντας τη φυσική ελεύθερη ροή νερού.

Ιστορικό

Οι ρίζες της ανθρώπινης συνείδησης στη σημασία του μαγνητικού νερού στην καθημερινότητά μας και στον ίδιο τον πλανήτη πηγαίνουν βαθιά πίσω στην αρχαιότητα.

Στο 4ο αιώνα π.Χ. ο Ερμής δήλωσε ότι οι μαγνητικές και φωτεινές ενέργειες ήταν η βάση της φυσικής φύσης των ανθρώπων. Παράκελσος (Μεσαιωνικός), Πυθαγόρας (π.Χ.), καθώς και Μέσμερ (18ος αιώνας), πραγματοποίησαν έρευνα στον τομέα αυτό.

Τα προϊόντα μας μαγνητικής επεξεργασίας είναι αποτέλεσμα σχεδόν μισού αιώνα έρευνας από τη δεκαετία του '70.

Ξηροί καρποί που καλλιεργούνται με Μαγνητικές Τεχνολογίες

Οσπριοειδή που καλλιεργούνται χρησιμοποιώντας Μαγνητικές Τεχνολογίες

Βιομηχανικές καλλιέργειες που καλλιεργούνται με Μαγνητικές Τεχνολογίες

Featured customer stories

Η συσκευή μας (μοντέλο No V1AT / 3UZL / 991) εγκαταστάθηκε στο θερμοκήπιο τον Ιούνιο του 2014. Πριν από τη χρήση της συσκευής, ο ιδιοκτήτης δεν πίστευε ότι θα μπορούσε το θερμοκήπιο (5.000 m2 3k καλυμμένο και 2k υπαίθριο) να είναι κερδοφόρο και πάλι, με τον ιδιοκτήτη έτοιμο να κλείσει την επιχείρηση. Το 2015, μετά απο την χρήση της μονάδας μαγνητικής επεξεργασίας, ο ιδιοκτήτης αγόρασε άλλο ένα κτήμα των 28.000 m2 και έχτισε ένα επιπλέον θερμοκήπιο. Ο ιδιοκτήτης περιγράφει το agrotube ως θαύμα και κάτι που έσωσε την επιχείρησή του.

Διάφορες μελέτες περιπτώσεων πανελλαδικά

 • Πατάτα και κρεμμύδι

  Ελάτεια, Ελλάδα
  Ιούνιος 2013

      Λήψη

 • Εσπεριδοειδή

  Πελοπόννησος
  Αύγουστος 2014

      Λήψη

 • Παραγωγή βαμβακιού

  Θήβα, Ελλάδα
  2014

      Λήψη

 • Καλλιεργητής σίτου

  Θήβα, Ελλάδα
  2014

      Λήψη